JABŁONIEC 1914
Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej
Aktualności
dodano: 22-09-2016 23:12:50,
odsłon: 1416
PL / HU
Zamek Szádvár
Na północ od miejscowości Szögliget, na szczycie 460-metrowego wzgórza położonego na terytorium Krasu Aggtelek (Aggteleki-karszt) znajdują się ruiny zamku Szádvár (czyt.: Sadwar).

   Wzniesiono go prawdopodobnie na początku XIV wieku z rozkazu króla, kiedy to znajdująca się po drugiej stronie Doliny Ménes(Ménes-völgy) wcześniejsza warownia Óvár straciła swe znaczenie. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1268 roku. Największą rolę w jego dziejach odegrała rodzina Bebeków, w ich czasach ukształtował się obecny plan murów i zabudowań. W styczniu 1567 roku królewski generał i koszycki kapitan Lázár Schwendi po czterodniowym oblężeniu zdobył zamek, kiedy pod nieobecność Jerzego Bebeka (György Bebek) obroną kierowała jego żona Zofia Patócsy (Patócsy, czyt.: patoczi Zsófia).

 

   Po tym wydarzeniu zamek przez dziesięciolacia przechodził z rąk do rąk jako zastaw majątkowy, z którego to powodu nieszczególnie o niego dbano. Rodzina Esterházy’ych była ostatnią, która w latach 1660-ych prowadziła tam prace budowlane. W jesienią 1685 roku na podstawie decyzji, jaka zapadła w Wiedniu, zamek zniszczono, albowiem obawiano się, iż może stać się ośrodkiem buntu i oporu kuruców.

 

   Pozostałości zamku zarosły lasem, popadały coraz bardziej w riunę i w zapomnienie, zwłaszcza od kiedy znalazły się w obszarze przygranicznym czyli po zawarciu pokoju w Trianon 1920 roku.

 

   Jesienią 2006 roku za pośrednictwem internetu zawiązła się grupa zapaleńców, którzy pod mianem Koła Przyjaciół Zamku Szádvár (Szádvárért Baráti Kör) postanowili połączyć siły w celu jego uratowania. Zwolennicy tej idei tradycyjnie dwa razy w roku, na wiosnę w marcu i jesienią w październiku, organiuzują Dni Ratowania Zamku, podczas których porządkują teren, głównie oczyszczając go z wybujałej roślinności. W pierwszej połowie sierpnia natomiast ma miejsce Tydzień Ratowania Zamku, kiedy w wykopanych pod kierownictwem specjalistów rowach wykopaliskowych można wziąć udział w badaniu materialnych pamiątek tego terenu.

 

   Stajemy do różnych konkursów i jeżeli udaje się nam wygrać pieniądze, staramy się z pomocą organów państwowych, takich jak Muzeum im. Ottona Hermana (Herman Ottó Múzeum), Narodowy Park Aggtelek (Aggteleki Nemzeti Park), Nadleśnictwo Północnych Węgier S.A. (ÉSZAKERDŐ Zrt.), Narodowy Fundusz Gospodarowania Gruntami (Nemzeti Földalapkezelő Szervezet) i inne, stopniowo zabezpieczać pozostałości murów obronnych. W ten sposób od 2008 roku do dnia dzisiejszego udało się nam odrestaurować najpierw basztę Lisztes (czyt.: listesz) i południowy fragment murów zamku zewnętrznego, potem jego północny fragment i należący do zamku wewnętrznego tzw. mur Porkolaba (Porkoláb-fal), a następnie przybudówkę z latrynami (Árnyékszék-fal, odpowiednik gdaniszcza) i basztę Csonka (Csonka –bástya). W bieżącym roku zakończyliśmy zabezpieczanie wież przybramnych zamku wewnętrznego oraz pozostałości baszty Lakatos (Lakatos-bástya).

 

   Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na nasze imprezy, tych wszystkich, którzy nie szczędzą sił ani czasu dla ochrony zamku Szádvár! Praca społeczna wykonywana w gronie przyjaciół na świeżym powietrzu jest przecież świetną zabawą!

 


Informacja o aktualnych przedsięwzięciach Koła Przyjaciół Zamku Szádvár jest dostępna na stronie

 

www.szadvar.hu

 

Telefon: +3630/662-2290

 

 

 

 1. Brama Zamkowa
 2. Cysterna
 3. Dziedziniec zamku wewnętrzenego
 4. Baszta „Német” (znaczenie: niemiecka)
 5. Linia windowania ładunków
 6. Dolne stanowisko dla ładunków windowanych na zamek
 7. Dziedziniec zamku średniego
 8. Baszta „Lisztes” (czyt.: listesz)
 9. Brama „Bebek”
 10. Baszta „Lakatos” (czyt.: lakatosz)
 11. Wieża bramna zamku wewnętrzenego
 12. Nowa wieża
 13. Wieża Okrągła
 14. Baszta „Csonka”
 15. Wieża
 16. Dziedziniec zamku wewnętrzenego
 17. Pałac wschodni
 18. Pałac Eszterhazych
 19. Piwnica „Sybilla”
 20. Baszta „Veres” (czyt.: veresz, znaczy czerwona)
 21. Baszta „Sybilla”
 22. Wieża południowo-zachodnia


Fordította: Szewczuk Anna

Autor fotografii: Bubenkó Gábor z Szögliget

 
Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec 1914
Adres: ul. T.Kościuszki 6, 34-600 Limanowa
KRS: 0000485295
NIP: 7372203252
REGON: 122988528
Partnerzy:
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne technologie. Korzystając z witryny wyrazasz zgodę na ich używanie.Dowiedz się więcejRozumiem