JABŁONIEC 1914
Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej
O nas

   Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec 1914 zawiązało się formalnie w 2013 roku, skupiając – na dzień dzisiejszy - blisko trzydzieści osób, w różnym wieku, zaangażowanych czynnie w wielu sferach życia społecznego, nierzadko z dużym doświadczeniem w pracy społecznej. Zebranie założycielskie naszego Stowarzyszenia odbyło się 12 września 2013 roku, dokładnie w 330. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej. W kwestii liczebności Stowarzyszenia stawiamy przede wszystkim na jakość, a nie na ilość. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków rzeczywistych i sympatyków, i nie jest dotowane ze środków zewnętrznych (rządowych, samorządowych czy unijnych), a jedynie ze składek członkowskich i wolnych datków członków i osób wspierających. Celem nadrzędnym działalności Stowarzyszenia Jabłoniec 1914 jest kształtowanie i wspieranie aktywnych oraz odpowiedzialnych postaw i zachowań obywatelskich w duchu umiłowania Ojczyzny.
Głowne zadania, jakie sobie stawiamy to:

  • Zrzeszanie osób zainteresowanych wzbogacaniem wiedzy historycznej oraz podtrzymywaniem tradycji wojskowych i militarnych.
  • Popularyzowanie historii Polski poprzez: poznawanie dziejów oręża polskiego, poszanowanie polskich symboli i znaków narodowych, kultywowanie tradycji związanych z dziejami polskiego munduru wojskowego i wpajanie szacunku do munduru, promowanie tradycji obchodzenia świąt państwowych, zapoznanie się z historią wojskowości innych państw, a w szczególności związanych z Polską węzłami przyjaźni.
  • Wzbogacanie wiedzy o kulturze własnego regionu, zainteresowanie mieszkańców jego przeszłością poprzez: popularyzowanie turystyki związanej z poznawaniem miejsc pamięci i zabytków, zachęcanie do zbierania pamiątek z przeszłości, wyszukiwanie i prezentowanie postaci z przeszłości zasłużonych dla regionu mogących służyć za wzorce do naśladowania, upowszechnianie wiedzy o Bitwie Limanowskiej z grudnia 1914 roku.
  • Opieka nad cmentarzami wojennymi na Limanowszczyźnie, a w szczególności nad cmentarzem wojennym nr 368 na Jablońcu.
    Rozwijanie przyjaźni między narodami: węgierskim i polskim w oparciu o dziedzictwo Wielkiej Wojny i ponad tysiącletnią spuściznę wspólnej historii.
  • Działania na rzecz wszechstronnego wychowania i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży.
  • Inicjowanie działań na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych w regionie Limanowszczyzny.
  • Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz promocji i rozwoju miasta Limanowa.

   W nazwie Stowarzyszenia odwołujemy się do ważnej bitwy, jaka rozegrała się w pierwszej połowie grudnia 1914 roku na wzgórzu Jabłoniec i przechyliła szalę zwyciestwa na korzyść wojsk sprzymierzonych (w tym Legionów Polskich Komendanta Józefa Piłsudskiego) w Bitwie Limanowskiej. Jabłoniec jest miejscem, które nas jednoczy, to znak rozpoznawczy i nasze logo. To tutaj się wszystko zaczęło. Wokół Jabłońca zebrała się grupa pasjonatów historii, hobbystów, zapaleńców - społeczników, kolekcjonerów, którzy mieli dość sztampowych obchodów patriotycznych, organizowanych w poprzednich dekadach, i skutkujących prawie zanikiem frekwencji zwykłych obywateli, i którzy to postanowili historię ożywić poprzez rekonstrukcje, inscenizacje i pokazy.
   Chlubą Stowarzyszenia jest Grupa Rekonstrukcji Historycznych, wszechstronna i nietypowa, bo ukierunkowana przede wszystkim na młodzież. Uczniowie i studenci prezentują uzbrojenie, umundurowanie i ekwipunek stron walczących w roku 1914 pod Limanową: żołnierzy Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, węgierskich huzarów i carskich sołdatów. Sekcja Jeździecka Stowarzyszenia wystawia ułanów kawalerii Legionów Polskich, czyli „beliniaków” (Władysława Beliny-Prażmowskiego) w barwnych szaroniebieskich mundurach z karmazynowymi wyłogami. Ponadto ukazujemy chwałę polskiego oręża w II wojnie światowej wystawiając: drużynę żołnierzy 2. Korpusu Polskiego (Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie) gen. broni Władysława Andersa, drużynę 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. brygady Stanisława Sosabowskiego oraz drużynę Żołnierzy Niezłomnych powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistrycznego. Udział grupy rekonstrukcji historycznych w różnego rodzaju uroczystościach patriotycznych i spotkaniach nie jest jedyną formą działalności naszego Stowarzyszenia. Co roku w Święto Niepodległości przygotowujemy na limanowskim Rynku inscenizację inspekcji Komendanta Józefa Piłsudskiego - „Tu czułem się w Ojczyźnie”, upamiętniającą jego pobyt w Limanowej, która z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników, zarówno wśród widzów, jak i rekonstruktorów. W listopadzie zapraszamy też na Jabłoniec na Niepodległościowy Złaz Turystów, a w grudniu na rocznicowe obchody Bitwy Limanowskiej. Prowadzimy również – we wspólpracy z zainteresowanymi szkołami – lekcje historii, zazwyczaj w terenie, połączone z prezentacją żołnierskiego uzbrojenia, umundurowania i ekwipunku. W porozumieniu z Dyrekcją Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej – organizatora corocznych kwietniowych Mszy Katyńskich w limanowskiej Bazylice - mundurujemy młodzież szkolną JEDYNKI na tę uroczystość i wystawiamy wartę honorową przy Tablicy Katyńskiej.
   Bardzo ważnym kierunkiem działania jest rozwijanie kontaktów polsko-węgierskich i umacnianie przyjaźni między naszymi bratnimi narodami. Uczestniczymy w corocznym odpuście w Derenku na Węgrzech, w Dniach Przyjaźni Polsko-Wegierskiej i w uroczystych obchodach rocznicowych Bitwy Limanowskiej w Székesfehérvárze. Utrzymujemy bliskie kontakty z naszymi przyjaciółmi, Wegrami i Polakami, zrzeszonymi w Samorządach Polskich w Miskolcu, Budapeszcie i Székesfehérvárze.
   Bóg, Honor, Ojczyzna. Te trzy, nierozerwalnie ze sobą złączone, słowa są dla nas wartością nadrzędną.

 

   Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec 1914 z siedzibą w Limanowej (kod pocztowy 34-600) przy ul.T.Kościuszki 6, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców/ stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000485295, NIP 7372203252, REGON 122988528, posiada rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej Punk Obsługi Klienta Limanowa numer 04 88080006 0040 0400 2617 0001

Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec 1914
Adres: ul. T.Kościuszki 6, 34-600 Limanowa
KRS: 0000485295
NIP: 7372203252
REGON: 122988528
Partnerzy:
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne technologie. Korzystając z witryny wyrazasz zgodę na ich używanie.Dowiedz się więcejRozumiem