JABŁONIEC 1914
Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej
Aktualności
dodano: 24-05-2017 12:09:18,
odsłon: 3381
PL / HU
Miskolci Magyar Királyi 10-es honvéd gyalogezred
Ha a Tízes honvéd utcáról, vagy a honvédszoborról kérdezik a Miskolcon élőket, a többség bizonyára tudja, hogy egy régi, miskolci parancsnokságú gyalogezredről van szó.

Historia królewskiego miszkolckiego 10. pułku piechoty honvedu (węg. Honvédség), czyli węgierskiej obrony krajowej. Okręg rekrutacji to Miskolc i Eger. Żołnierze tego pułku walczyli w grudniu 1914 roku pod Limanową, m.in. o wzgórze jabłonieckie. Na cmentarzu nr 368 na Jabłońcu są ich groby. Dziękuję Pani Adrienne z Miskolc-Tapolcy, profesorce z Herman Ottó Gimnázium (szkoła mieści się w dawnych koszarach 10. pułku i kultywuje pamięć o honwedach z Miskolca), za przygotowanie artykułu.

 

Żołnierz Honvédu na starej karcie pocztowej z początku XX wieku, wyd. B.K.W.I. (ze zbiorów Marka Sukiennika).

 

 

A jobban informáltak azt is elmesélhetik az érdeklődőnek, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének ezrede kitüntette magát az első világháború csataterein, esetleg még egy-két katonahistóriát is hallottak ott szolgált apjuktól, nagyapjuktól. [1]

 

 

 

Az ezred vonulása, amely a Széchenyi utcán az Aranyszarvas gyógyszertár és a Pannónia szálloda közötti szakaszon készült.

 

 

A 10. honvéd gyalogezred története

A kiegyezést követően az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregében is megjelent a dualista berendezkedés. A haderő gerincét a közös csapatok alkották, melyeknek a legénysége a Monarchia egész területéről toborzódott, vezényleti nyelve pedig a német volt. A két állam ezenfelül honvédséget is fenntartott, egyenruhájuk mellett a nemzeti vezényleti nyelv is megkülönböztette őket a közös hadsereg egységeitől. Miskolcon 1869-től volt honvéd zászlóalj. 1890-ben a miskolci, az egri és a sátoraljaújhelyi zászlóaljak összevonásával alakult meg a 10. honvéd gyalogezred. Tekintettel arra, hogy az ezredbe döntően helyi kötődésű fiatalokat soroztak be, ezért Miskolc lakossága mindig úgy tekintett a 10-es honvédekre, mint a város ”házi ezredére”. A 10- esek a háború évei alatt harcoltak minden jelentős harctéren, kitűntették magukat az orosz és az olasz fronton, azonban legnagyobb sikereiket a román hadsereggel Erdélyben vívott ütközetekben aratták. Az ezred híres volt arról, hogy katonáit különösen erős kötelék fűzte össze. Ezt erősítette, hogy elesett bajtársaik hozzátartozóinak támogatására hadiözvegy- és árvaalapot hoztak létre, melynek vagyonát az adományok mellett az 1917-től megjelenő „10-es Honvéd” újságból származó bevételek is gyarapították. E kötelék a háború után is megmaradt, és bár az ezredet a trianoni békeszerződés diktátumainak megfelelően feloszlatták, az ezred egykori katonái és tisztjei tovább ápolták a hagyományokat. Ismét kiadták az ezred újságot, szobrot avattak az elesettek emlékére, utcát neveztek el a 10-esekről, és nem utolsó sorban hadimúzeumot hoztak létre.[2]

 

A 10-es honvédek 1916. augusztus 20 - ig az orosz fronton, majd 1916 augusztusa és 1918 márciusa között a csíki havasokban, a román fronton harcoltak. Ez utóbbi helyszínen, a Magyaros hegytömbjénél érte el a legnagyobb győzelmét az ezred elfoglalják és megtartják a jól megerősített, stratégiai fontosságú Magyaros határhegységet.. A siker nagyságát az is mutatja, hogy József főherceg - aki az erdélyi front hadseregparancsnoka volt -, személyes látogatással tisztelgett az ezred előtt. Ennek a sikernek elismeréséül, a magyarosi ütközet 10. évfordulóján 1927-ben József főherceg avatta fel Miskolcon a 10. gyalogezred emlékművét, Vass Viktor szobrászművész gyönyörű alkotását.[3]

 

A bronzból öntött Tizeshonvéd emlékmű Miskolcon a Tizeshonvéd utcában látható. Az emlékmű Miskolc háziezredének, a tizeshonvédeknek, az I. világháborúban elesett katonáknak állít emléket.

 

 

 A Tizeshonvéd emlékm

 

 

Az 1917-ben kelt törvény szerint, mely kimondta, hogy minden település emeljen emlékművet vagy emléktáblát elesett hőseinek, a volt miskolci tizeshonvédek is bizottságot alapítottak egy emlékszobor állításara.

Vass Viktort, a korszak egyik leggyakrabban alkalmazott síremlék- és emlékműkészítőjét bízták meg a feladattal. A katona szobrát mindenképpen könnyen megközelíthető, jól látható helyre szerették volna állítani, de ebben az időben Miskolc városa még kevés köztérrel rendelkezett. Emellett kikötés volt az is, hogy mindenképpen egy laktanya mellet van a helye, hogy az ifjú katonákra lelkesítő hatással legyen.

Így esett a választás a Zsolcai kapuban álló Rudolf laktanyára, mely a város két pályaudvarától (Tiszai és Gömöri) a Búza téri piac valamint a belváros felé utazók útjába esik.

1927-ben a Rudolf (később Bocskai) laktanya előtt felavatott, majd 1976-ban a Hősi temetőbe száműzött monumentális 10-es honvéd szobor jelenleg a Szent Anna plébánia melletti téren áll.

 

 

A katonaszobor

 

 

Vass Viktor a korszak általános katonaábrázolását alkalmazta az emlékmű elkészítésekor, a honvéd jobb kezében egy földre támasztott puska, bal kezében pedig egy zászló látható. A dunaharaszti kőből készült alap 3 oldalára bronzkoszorúk kerültek, melyek leveleire az adakozó községek neveit vésték. Az alapzat negyedik oldalán lévő táblán Sassy Csaba verse és az ezred szerencsés kimenetelű ütközeteinek napjai olvashatók.[4]

 

 

 

Katonasors

Kulcsár Kálmán edelényi tanító – egy a 10-es honvédek hősi halottjai közül

 

 

1890-1914

 

   

 

A honvédek kiképzésekor használt térkép Kulcsár Kálmán tulajdona volt, aki 1914-ben hősi halált halt (A képek  Dr. Kulcsár J László tulajdonában vannak).

 

 

 

Budapesti Közlöny

 

 

Tisztelet a katonák előtt

A 10-es gyalogezred, Miskolc házi ezrede, a Magyar Királyi Honvédség 78. honvéddandárjának kötelékébe tartozott. Laktanyájuk, A József laktanya 1889-ben épült és az I. világháború éveiben mintegy 40 000 katona indult innen a különböző hadszínterekre. Az ezred katonáit Borsodból és a környező megyékből sorozták.

 

 Ma ebben a laktanyaépületben  található a Herman Ottó Gimnázium. A gimnáziumban márványtábla jelzi, hogy  itt  nevelkedtek a magyar királyi gyalogezred 10-es honvédei  s innen indultak harcba.

 

A Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetségének és a Herman Ottó Gimnázium Diákbiztosságának tagjai és meghívott vendégeik megemlékeznek a hősökről. Koszorúkat helyeznek a márványtáblán és 10-es honvéd szobornál.

 

 

 

 

 A 40 ezer miskolci, borsodi katona közül, akik az ezred kötelékében harcoltak az első világháborúban. sok ezren a galíciától a székelyföldi Úz-völgyéig szétszórt hősi temetőkben alusszák örök álmukat.

 

Limanowa

 

 

Rájuk  emlékezünk, kifejezve tiszteletünket a 10-es honvéd gyalogezred hősi halált halt katonái előtt.

 

 

 

 
Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec 1914
Adres: ul. T.Kościuszki 6, 34-600 Limanowa
KRS: 0000485295
NIP: 7372203252
REGON: 122988528
Partnerzy:
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne technologie. Korzystając z witryny wyrazasz zgodę na ich używanie.Dowiedz się więcejRozumiem