JABŁONIEC 1914
Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej
Aktualności
dodano: 09-11-2017 00:50:04,
odsłon: 601
PL
VII Niepodległościowy Złaz Turystów na Jabłońcu
W niedzielę 5 listopada br. już po raz siódmy na jabłonieckim wzgórzu zaroiło się od dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozpoczął się VII Niepodległościowy Złaz Turystów na Jabłońcu.

   Pogoda – oczywiście jak na tę porę roku – była wspaniała. Trochę świeciło słoneczko, potem zniknęło i troszkę wiało. Ale to nie przeszkadzało uczestnikom, którzy bardzo aktywnie brali udział w złazie.

   Złaz rozpoczął się konkursem wiedzy o Józefie Piłsudskim. Wyniki przedstawię w dalszej części relacji.

   Główną częścią naszego Złazu była Msza święta celebrowana przez ks. kanonika Stanisława Wojcieszaka, który w homilii przypomniał nam bohaterskie czyny naszych przodków i zachęcał do wywieszenia flagi na Narodowe Święto Niepodległości. Przypomniał nam o procesji ks. Kazimierza Łazarskiego w 1915 roku na jabłoniecki cmentarz, wtedy jeszcze, gdy cmentarz był prowizorycznie założony. Wspomniał o bezimiennych grobach z czasów II wojny światowej i z czasów powojennych. Zwrócił uwagę na fakt, iż aby uczcić bohaterów narodowych, powinniśmy ulice w Limanowej nazywać ich nazwiskami. Ksiądz Stanisław wspomniał również o eksterminacji narodu polskiego przez Rosjan, Niemców i ubowców. Powiedział, że to w Polsce powinno być miejsce dla młodych ludzi. Zauważył również uroczystą oprawę Mszy świętej i ogarniając wzrokiem chór chłopięcy, harcerzy,  strzelców i wszystkich zebranych, cieszył się, że tak dużo jest dzieci i młodych ludzi.

   Z wielkim zaciekawieniem nie tylko dzieci, ale również dorośli słuchali pana Rafała Cabały, który opowiadał o orężu średniowiecza. Była prezentowana broń drzewcowa, tarcze, broń sieczna typu miecze. Broń obuchowa: topory i kiścienie. Wszyscy zainteresowani mogli oglądać i nawet dotknąć tę broń. Poznali sposoby ich użycia oraz sposoby i części ochrony
przed nią: hełmy i kolczugi.

   Pan Józef Twaróg wiceprezes naszego Stowarzyszenia – przyjechał bryczką zw. brek sportowy powożąc końmi Faluną i Jamajką.

   Pan Bogdan Sukiennik w pięknym mundurze Beliniaka przyjechał na Jaworce,  Konrad Dębski również w mundurze Beliniaka na Karino i Dawid Kędroń w mundurze kawalerii legionowej na Karinie.

   Swoją obecnością zaszczycił nas Zenon Duchnik - członek wojskowego oddziału PTTK w Krakowie, pilot i znany beskidzki przewodnik z Piekiełka.

   Najstarsi uczestnicy Złazu to Stefan Bednarczyk (83 lata), Aleksander Musiał (81 lat) z Jabłońca oraz Stanisław Pałka z Nowego Sącza.

   Najmłodszą uczestniczką Złazu była sześciotygodniowa Jadzia Ćwik z Limanowej i dwuletnia Rita Szewczyk.

   Konkurs wiedzy historycznej o Józefie Piłsudskim cieszył się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Pan Stanisław Bieda - właściciel firmy Emiter wraz z panem Markiem Sukiennikiem – prezesem naszego Stowarzyszenia wręczyli dzieciom i młodzieży cenne (dzięki naszym sponsorom) nagrody.

   W konkursie sprawdzaliśmy wiedzę w pięciu kategoriach wiekowych.  A oto laureaci w poszczególnych kategoriach:

 

 

 

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne:

 

I miejsce:

Karolina Chlipała z Kamienicy ZSE Nowy Sącz
Iwona Juszczak z Limanowej  ZS nr 1 Limanowa
Aleksandra Śliwa ze Słopnic ZSOiZ Limanowa

 

 


Kategoria: gimnazjum:

 

I miejsce: Szymon Górszczyk kl. III Pisarzowa
II miejsce: Daniel  Śliwa kl. II Słopnice
III miejsce:

Małgorzata  Juszczak kl. II ZSP nr 1 Limanowa
Mateusz  Juszczak kl. II ZSP nr 1 Limanowa
Sabina  Opyd kl. III Kamienica
IV miejsce:


Kacper  Czochara kl. 7 ZSS nr 3 Limanowa
Wojciech  Nowak kl. 7 ZSP nr 1 Limanowa
Weronika  Poręba kl. III Kamienica
Lucjan  Szewczyk kl. III ZSS nr 3 Limanowa
 V miejsce:  Łukasz Augustyniak  kl.III Kamienica
Dominik Chlipała kl. II Kamienica
Dawid Łazarczyk kl. II Kamienica
Artur Łatka kl.III Kamienica
Aleksander  Chudy kl. 7 ZSS nr 3 Limanowa
 VI  miejsce:  Mikołaj  Śliwa  kl. II  ZSP nr 1 Limanowa

 

 

Kategoria: szkoła podstawowa  klasy  4 - 6:

 

I miejsce: Mateusz Tokarczyk kl. 5 ZSS nr 3 Limanowa
II miejsce: Martyna  Wojcieszak kl. 6 ZSP nr 1 Limanowa
Oliwia  Wróbel kl. 6 ZSP nr 1 Limanowa
III miejsce: Kinga  Chudy kl. 6 ZSS nr 3 Limanowa
IV miejsce:
Kinga  Biel kl. 4 ZSS nr 3 Limanowa
Wiktoria  Kołodziej kl. 6 ZSP nr 1 Limanowa
Natalia  Kuchta kl. 6 ZSP nr 1 Limanowa
Alicja  Młynarczyk kl. 6 ZSP nr 1 Limanowa
Dawid  Mól kl. 4 ZSS nr 3 Limanowa
Aleksandra Piotrów kl. 6 ZSP nr 1 Limanowa
Anna  Śliwa kl. 6 ZSP nr 1 Limanowa
 V miejsce:  Wiktoria  Biel kl. 6 ZSS nr 3 Limanowa
 VI miejsce:  Jakub  Podkówka kl. 6 ZSP nr 1 Limanowa

 

 

Kategoria: szkoła podstawowa  klasy  2 – 3:

 

I miejsce: Janusz  Chudy kl. III ZSS nr 3 Limanowa
II miejsce: Przemysław Chudy kl. III ZSS nr 3 Limanowa
Oliwia Szewczyk kl. III ZSS nr 3 Limanowa

 

 

 

Kategoria: szkoła podstawowa  klasy  0 – 1:

 

I miejsce:Szymon Dominik kl. 1 ZSP nr 1 Limanowa
Anna Mól kl. 1 ZSS nr 3 Limanowa
Zuzanna Śliwa kl. 1 Słopnice Granice
Filip Tokarczyk kl. 0 ZSS nr 3 Limanowa
Bartosz  Twaróg kl. 0 ZSS nr 3 Limanowa

 

 

 

   Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Zuzia Śliwa ze Słopnic i Szymon Dominik z Limanowej byli już po raz siódmy raz na Złazie, o czym mogliśmy się przekonać widząc plakietki ze wszystkich złazów przypięte na ich piersiach.

 

   W imieniu całego Stowarzyszenia bardzo dziękuję przedstawicielom władzy przybyłym na nasz Złaz:

 • panu Władysławowi Biedzie - Burmistrzowi Miasta Limanowa
 • pani Jolancie Juszkiewicz - Przewodniczącej Rady Miasta Limanowa
 • panu Januszowi Kądziołce - Radnemu Miasta Limanowa
 • panu Adamowi Król - Radnemu Miasta Limanowa
 • panu Walentemu Rusinowi - Radnemu Miasta Limanowa

 

Bardzo dziękuję przybyłym służbom mundurowym :

 • limanowskim Strzelcom z JS 2402 ZW Strzelec pod komendą młodszego inspektora Stanisława Dębskiego,
 • grupie rekonstrukcyjnej Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914 pod dowództwem kpr. Tomasza Twaroga i pod zwierzchnictwem Bogusława Sukiennika członka Zarządu naszego Stowarzyszenia, którą na złazie reprezentowali: Aleksandra Futiakiewicz, Monika Łukaszczyk, Jakub Puch, Jakub Sukiennik, Bartłomiej Sułkowski, Krystian Sułkowski, Marek Sułkowski, Łukasz Zoń
 • V Drużynie Harcerskiej ZHP Dzieci Gór z ZSS nr 1 w Limanowej pod opieką druhny podharmistrz Grażyny Nowak.

 

   Jak co roku – nie zawiedli mieszkańcy Jabłońca, Siekierczyny, Majerza oraz Limanowej, zawsze wierni – mali i dorośli - uczestnicy naszego Złazu. Była reprezentacja młodzieży z Gimnazjum w Kamienicy pod opieką nauczycieli Iwony Dominik i Jana Chlipały. Na dużą frekwencję na Mszy świętej zwrócił uwagę ksiądz celebrans podkreślając obecność wielu małych dzieci z rodzicami, którzy podejmując trud obecności w Złazie budują w dzieciach poczucie patriotyzmu i przynależności do swojej ojczyzny.

   Jak co roku, złożyliśmy wiązankę kwiatów pod obeliskiem Othmara Muhra, a harcerze wraz z pozostałymi dziećmi zapalili znicze na wszystkich żołnierskich grobach.

   Na zakończenie uczestnicy Złazu mogli zjeść gorący posiłek: bigos i gorącą herbatę – ufundowaną przez Urząd Miasta.

   Dziękuję wszystkim sponsorom, bo to dzięki ich hojności mogliśmy nagrodzić uczestników konkursu:

 • Urząd Miasta Limanowa
 • Firma Emiter Stanisława Biedy i Piotra Lisa
 • Urząd Gminy Limanowa
 • Sklep TIK-TAK Bogdana i Marka Sukienników
 • Impuls Macieja Wrony
 • Tip-Top Andrzeja Biernata
 • Radny Miasta Limanowa mgr Janusz Kądziołka
 • GRAFICOM Firma  Reklamowa Beaty Gąsior
 • Drukarnia MALINOWA Barbary Merkowskiej i Wandy Musiał
 • TRE SAT Janusza Treli
 • Sklep BOBAS Adrianny i Janusza Kwiatkowskich
 • Nadleśnictwo Limanowa
 • Cech Rzemiosł Różnych.

 

Bardzo dziękujemy:

 • Chórowi Chłopięcemu Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej
  pod kierownictwem pani dyrygent Haliny Dyczek
 • pani Beacie Woźny z Pracowni Florystycznej ALEJA RÓŻ za patriotyczną wiązankę
 • państwu Mirosławie i Władysławowi Szewczykom z Siekierczyny za znicze
 • państwu Elżbiecie i Antoniemu Małuchom z Jabłońca za udostępnienie prądu i przybranie ołtarza
 • pani Magdalenie Szczygieł - Smaga dyrektor LDK oraz panu Jerzemu Dudkowi za nagłośnienie,
 • pani Kazimierze Ziębie - dyrektor ZSS nr 1 za pomoc przy organizacji konkursu,
 • pracownikom Urzędu Miasta za wydawanie posiłku
 • organiście Ignacowi Tokarczykowi.

   Dziękuję pani Monice Futiakiewicz, Iwonie Dominik, Monice Łukaszczyk i Markowi Sułkowskiemu za pomoc przy organizacji konkursu.

   Zapraszamy za rok, tradycyjnie w niedzielę poprzedzającą Narodowe Święto Niepodległości, a w konkurs... to chyba jak zwykle, okres pierwszej wojny światowej, Józef Piłsudski oraz stulecie odzyskania niepodległości, szczególnie na limanowszczyżnie.

 

 

Tekst: Maria Dąbrowska-Czernek

                        Fotografie: Marek Sukiennik

Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec 1914
Adres: ul. T.Kościuszki 6, 34-600 Limanowa
KRS: 0000485295
NIP: 7372203252
REGON: 122988528
Partnerzy:
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne technologie. Korzystając z witryny wyrazasz zgodę na ich używanie.Dowiedz się więcejRozumiem