JABŁONIEC 1914
Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej
Aktualności
dodano: 11-11-2016 00:12:35,
odsłon: 711
PL
Listopadowa niedziela na jabłonieckim cmentarzu
6 listopada br. w niedzielę na urokliwym jabłonieckim wzgórzu odbył się już po raz szósty Niepodległościowy Złaz Turystów na Jabłońcu.

   Ranek rozpoczął się ulewnym deszczem, ale potem przestało padać, było mglisto - i jak na tę porę roku - dość ciepło. Po południu znów padało… I jak tu nie wierzyć w Opatrzność Bożą…

   Złaz rozpoczął się konkursem wiedzy historycznej. Wyniki przedstawię w dalszej części artykułu.

   Główną częścią naszego Złazu była Msza święta celebrowana przez ks. Roberta Pociechę, który w homilii przypomniał nam, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo i czym jest miłosierdzie. Powiedział, że na jabłonieckim cmentarzu można się uczyć chrześcijaństwa nie segregującego na dobrych, złych, gorszych czy słabszych. Mimo, iż tutaj są pochowani żołnierze różnych narodowości: Polacy wcieleni do obcych armii, Węgrzy, Austriacy, Rosjanie czy Niemcy - my nie rozróżniamy tego i modlimy się prosząc Boga o miłosierdzie Boże dla wszystkich bez względu na narodowość i wyznanie. Na końcu przytoczył słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej. Wyraził przekonanie, iż każdy z nas ma w sercu pragnienie dobrze żyć dla naszej Ojczyzny.

   Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej pod kierownictwem pani dyrygent mgr Haliny Dyczek, jak co roku – bez względu na pogodę - uświetnił nam uroczystość pięknym śpiewem pieśni patriotyczno-religijnych, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

   Harcerze z V Drużyny Dzieci Gór ZHP przybliżyły nam harcerstwo podczas krótkiej prezentacji wyjaśniając nam znaczenie krzyża harcerskiego i samą ideę harcerstwa.

   Pan Józef Twaróg opowiadał nam o ułańskich siodłach zw. kulbakami, które można było pooglądać, a nawet dotknąć.

   Najstarszą uczestniczką Złazu była pani Zofia Wąsik z Jabłońca, której upominek wręczył pan Józef Leśniak – poseł na Sejm RP.

   Najmłodszym uczestnikiem Złazu był dwuletni Wiktorek Twaróg z Limanowej, trzyletni Franio Nowak z Tymbarku, czteroletni Kubuś Mól z Jabłońca, pięcioletni Filipek Tokarczyk oraz sześciolatki Ania i Małgosia Mól z Jabłońca, którym nagrody wręczył pan Bogusław Sukiennik w pięknym mundurze Beliniaka – przy okazji pozując do pamiątkowych zdjęć.

   Mundur, w którym występowali pan Bogusław Sukiennik, pan Józef Twaróg oraz Jakub Sukiennik to mundur Beliniaków pierwszego Szwadronu Kawalerii Legionów Polskich utworzonego i dowodzonego przez rotmistrza Władysława Belinę-Prażmowskiego. Nazwa Beliniacy pochodzi od nazwiska dowódcy, a jako dwuszwadronowy Dywizjon Ułanów Legionów Polskich walczyli na Chyszówkach i w bitwie pod Marcinkowicami.

   Konkurs wiedzy historycznej z okresu pierwszej wojny światowej
na limanowszczyźnie cieszył się i nadal cieszy dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Dzięki hojności sponsorów Burmistrz Miasta Limanowa
pan Władysław Bieda wraz z właścicielami firmy Emiter - panem Stanisławem Biedą i Piotrem Lisem mogli wręczyć dzieciom i młodzieży cenne nagrody.

   W konkursie historycznym sprawdzaliśmy wiedzę w pięciu kategoriach wiekowych.  A oto laureaci w poszczególnych kategoriach:

 

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce:     Karolina Chlipała z Kamienicy     kl. IV     ZSE Nowy Sącz
                      Iwona Juszczak z Limanowej       kl. I       ZS nr 1 Limanowa
                      Aleksandra Śliwa ze Słopnic        kl.I        ZSOiZ Limanowa

 

Kategoria: gimnazjum:
I miejsce:       Szymon Nowak                    kl. II             ZSS nr 1 Limanowa
II miejsce:      Małgorzata Juszczak            kl. I              ZSZ nr 1 Limanowa
                        Sabina Opyd                        kl. II              Kamienica
                        Daniel Śliwa                         kl. I               Słopnice
                        Kamil Śliwa                          kl. III             ZSZ nr 1 Limanowa
III miejsce:     Szymon Górszczyk              kl. II              Pisarzowa
IV miejsce:     Wojciech Citak                    kl. II              Kamienica
V miejsce:      Dominik Chlipała                kl. II              Kamienica
                        Dawid Łazarczyk                 kl. II              Kamienica

 

Kategoria: szkoła podstawowa klasy 4 -6:
I miejsce:      Wojciech Nowak               kl. 6                  ZSS nr 1 Limanowa
                       Anna Śliwa                        kl. 5                  ZSS nr 1 Limanowa
                       Mateusz Tokarczyk         kl. 4                  ZSS nr 3 Limanowa
                       Julia Wąsik                        kl. 5                  ZSS nr 1 Limanowa
II miejsce:     Natalia Kuchta                 kl. 5                   ZSS nr 1 Limanowa
                       Alicja Młynarczyk             kl. 5                  ZSS nr 1 Limanowa
III miejsce:    Martyna Wojcieszak         kl. 5                  ZSS nr 1 Limanowa
                       Aleksandra Piotrów         kl. 5                  ZSS nr 1 Limanowa
IV miejsce:    Aleksander Chudy            kl. 6                  ZSS nr 3 Limanowa
V miejsce:     Wiktor Jasica                     kl. 4                   ZSS nr 3 Limanowa


Kategoria: szkoła podstawowa klasy 2 – 3:
I miejsce:      Albert Jasica                    kl. III                  Mordarka
II miejsce:     Szewczyk Oliwia             kl. II                   ZSZ nr 3 Limanowa

Kategoria: szkoła podstawowa klasy 0 – 1:
I miejsce:      Szymon Dominik              kl. 0                   Przedszkole nr 1 Limanowa
                       Zuzanna Śliwa                  kl. 0                   Słopnice Granice
                       Filip Tokarczyk                  kl. 0                   ZSS nr 3 Limanowa

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Zuzia Śliwa ze Słopnic i Szymon Dominik z Limanowej byli już po raz szósty raz na Złazie, o czym mogliśmy się przekonać widząc plakietki ze wszystkich złazów przypięte na ich piersiach.

 

   W imieniu całego Stowarzyszenia bardzo dziękuję przedstawicielom władzy przybyłym na nasz Złaz:

 • panu Józefowi Leśniakowi - posłowi na Sejm RP
 • panu Władysławi Biedzie - Burmistrzowi Miasta Limanowa
 • pani Jolancie Juszkiewicz - Przewodniczącej Rady Miasta Limanowa
 • panu Januszowi Kądziołce - Radnemu Miasta Limanowa

 

   Bardzo dziękuję przybyłym służbom mundurowym:

 • strzelcom z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paulone w Tymbarku wraz z dowódcą Robertem Nowakiem - inspektorem Związku Strzeleckiego, którzy uczestniczyli w każdym Złazie
 • grupie rekonstrukcyjnej Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914 pod dowództwem kpr. Tomasza Twaroga i pod zwierzchnictwem Bogusława Sukiennika członka Zarządu naszego Stowarzyszenia, a szczególnie Aleksandrze Futiakiewicz, Michałowi Futiakiewicz, Jakubowi Puch, Jakubowi Sukiennikowi, Bartkowi Sułkowskiemu, Krystianowi Sułkowskiemu, Markowi Sułkowskiemu, Michałowi Wojs, Mateuszowi Wójcikowi i Łukaszowi Zoniowi.
 • grupie jeźdźców ze Stowarzyszenia Kasztanka z Laskowej, panu Zbigniewowi Hojdzie z żoną i córkami oraz panu Rafałowi Repetowskiemu
 • V Drużynie Harcerskiej ZHP Dzieci Gór z ZSS nr 1 w Limanowej pod opieką druhny podharmistrz Grażyny Nowak.

   Jak co roku – oprócz dzieci i młodzieży z Jabłońca, z Limanowej i z okolic była również reprezentacja młodzieży z Gimnazjum w Kamienicy pod opieką nauczycieli Iwony Dominik i Jana Chlipały. Było wielu mieszkańców Jabłońca oraz dużo dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych okolic, którzy od pierwszego złazu są z nami.

   Jak co roku, złożyliśmy wiązankę kwiatów pod obeliskiem Othmara Muhra, a dzieci zapaliły znicze na wszystkich żołnierskich grobach.

   Na zakończenie uczestnicy Złazu mogli zjeść gorący posiłek: bigos i gorącą herbatę – ufundowaną przez Urząd Miasta, a serwowaną przy ognisku przez członków naszego Stowarzyszenia wraz z rodzinami, tj. Tomasza Twaroga wraz z żoną Barbarą, Józefa Twaroga z żoną Anną i córką Weroniką, Janem Twarogiem z żoną Małgorzatą.

 

   Dziękuję wszystkim sponsorom, bo to dzięki ich hojności mogliśmy nagrodzić uczestników konkursu:

 • Urząd Miasta Limanowa
 • Firma Emiter Stanisława Biedy i Piotra Lisa
 • Sklep TIK-TAK Bogusława i Marka Sukienników
 • Impuls Macieja Wojtasa
 • Tip-Top Andrzeja Biernata
 • GRAFICOM Firma Reklamowa Beaty Gąsior
 • Drukarnia MALINOWA Barbary Merkowskiej i Wandy Musiał
 • TRE SAT Janusza Treli
 • Sklep BOBAS Adrianny i Janusza Kwiatkowskich
 • Nadleśnictwo Limanowa

 

Bardzo dziękujemy:

 • pani Beacie Woźny z Pracowni Florystycznej ALEJA RÓŻ za patriotyczną wiązankę
 • państwu Mirosławie i Władysławowi Szewczykom z Siekierczyny za znicze
 • państwu Elżbiecie i Antoniemu Małuchom z Jabłońca za udostępnienie prądu
 • pani mgr Kazimierze Ziębie - dyrektor ZSS nr 1 za udostępnienie nagłośnienia i pomoc przy konkursie
 • organiście Ignacowi Tokarczykowi

   Dziękuję również proboszczowi parafii MBB w Limanowej ks. Prałatowi dr. Wiesławowi Piotrowskiemu za przychylność.

 

    Dziękuję pani Monice Futiakiewicz i Barbarze Bulandzie za pomoc przy organizacji konkursu. Panu Januszowi Kądziołce i panu Dominikowi Królowi za przygotowanie nagłośnienia. Pani Renacie Sukiennik, pani Monice Futiakiewicz oraz panu Markowi Sukiennikowi bardzo dziękuję za zdjęcia, które odzwierciedlają charakter Złazu.

 

   Zapraszamy za rok, tradycyjnie w niedzielę poprzedzającą Narodowe Święto Niepodległości, a w konkursie przyda nam się wiedza o Józefie Piłsudskim.

 

Maria Dąbrowska-Czernek
Skarbnik Zarządu LSHO Jabłoniec 1914

 

Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec 1914
Adres: ul. T.Kościuszki 6, 34-600 Limanowa
KRS: 0000485295
NIP: 7372203252
REGON: 122988528
Partnerzy:
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne technologie. Korzystając z witryny wyrazasz zgodę na ich używanie.Dowiedz się więcejRozumiem