JABŁONIEC 1914
Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej
Aktualności
dodano: 30-12-2019 13:59:50,
odsłon: 288
PL
Jabłonieckie obchody 105. rocznicy Limanowskiej Wiktorii
Limanowa – Jabłoniec, cmentarz wojenny nr 368. Sobota, 14 grudnia 2019 roku, godz. 13.00.

   Uroczyste obchody 105. rocznicy Bitwy Limanowskiej, które miały miejsce  na jabłonieckiej nekropolii (huzarskiej Golgocie),w sobotnie chłodne - acz słoneczne - popołudnie 14 grudnia br., zgromadziły rzeszę Polaków i Węgrów, pragnących oddać hołd  ofierze krwi i życia złożonej przez węgierskich huzarów i honvedów, a także walczących wraz z nimi w Wojnie Galicyjskiej 1914-15R, ramię w ramię, polskich legionistów. To już dziewiąte z kolei, rokrocznie (od 2011 roku) uroczyście świętowane na Jabłońcu rocznice krwawych grudniowych bojów.

   Zebranych na jabłonieckim wzgórzu przywitali prowadzący uroczystość: pani mgr Kazimiera Zięba, Dyrektor ZS-P nr 1 w Limanowej, oraz autor relacji, niżej podpisany. Jak każe polska gościnność, wpierw zostali przedstawieni nasi drodzy bratankowie Madziarzy. Swoją obecnością z ich strony zaszczycili:

Konsul Generalny Węgier w Krakowie pani prof. dr hab. Adrienne Körmendy,

Konsul Węgier pan Dr. Sándor Nedeczky z Wicekonsulatu Węgier we Wrocławiu,

Dyrektor Pamięci Wojskowej i Opieki nad Grobami Wojennymi  z Instytutu Historii Wojen z Budapesztu pan  płk Dr. Ferenc Papp, stojący na czele oficjalnej delegacji węgierskiego Ministerstwa Obrony Narodowej (Honvédelmi Minisztérium), w asyście: pana por. Zoltana Zellera, pana  sierżanta sztabowego Gezy Kovacsa oraz pana sierżanta Nenada Gruncsity,

Pan Albert Muhr (wnuk pułkownika Othmara von Muhra) wraz z małżonką Kornelią,

Przewodnicząca Samorządu Polskiego w Miskolcu pani Halina Bárcziné Sowa, stojąca na czele dwunastoosobowej miszkolckiej delegacji w składzie: László Bárczi, Norbert Bárczi, Maria Barbara Kádár-Bárczi, Adrienne Csiszár  Erika Zsuzsanna Donát, Katalin Kispál, Mónika Szabó, Sabina Szabó, Maria Bihari Tiborné, Erzsébet Orbán Lászlóné oraz György  Kónya,

Przewodniczący Stowarzyszenia „Fehérvári Huszárok” z Szekesfehérváru pan płk rachmistrz Csaba Páli wraz z towarzyszącymi mu huzarami: kapitanem Jánosem Endresz,  porucznikiem Bélą Árpásy oraz  Józsefem Kripcsi Szabó,

Jeździec dama Adrienn Grubits, ze Soprońskiego Stowarzyszenia Tradycji Huzarów (kultywujących chlubne bojowe tradycje cesarsko-królewskich huzarów z 9. regimentu grafa Nádasdy’ego z Sopronia) wraz z huzarami: hus. Gábor Dobai i  hus. Géza Holper,

Pan Robert Kościelniak, pracownik Konsulatu Węgier w Krakowie.

   Reprezentując gospodarzy, uroczystość uświetnili swoją obecnością:

Wicewojewoda Małopolski pan mgr Józef Leśniak,

Kapelan WP ks. płk Waldemar Rawiński, celebrans Mszy Świętej polowej,

Delegacja 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia generała brygady Leopolda OKULICKIEGO pseudonim „Niedźwiadek” w składzie: ppor. Łukasz Molawka, ppor. Michał Maciejny oraz st. chor. Piotr Blecharczyk, szer. Szymon Płatek,

Starosta Limanowski pan mgr Mieczysław Uryga wraz z radnymi Powiatu,

Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa pani mgr Jolanta Juszkiewicz wraz  z radnymi miejskimi, panami: Januszem Kądziołką, Leszkiem Mordarskim, Wiesławem Sędzikiem, Piotrem Zoniem i Adamem Dębskim,

Burmistrz Miasta Limanowa pan mgr inż. Władysław Bieda,

Wójt Gminy Limanowa pan mgr Jan Skrzekut,

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej mł. insp. Krzysztof Chochliński,

Aspirant sztabowy Tomasz Sarapata z Komendy Powiatowej  Policji w Limanowej,

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej pan bryg. mgr inż. Tomasz Pawlik,

Delegacja Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego z Krakowa w składzie: Prezes Towarzystwa pan dr Wiesław Bator, Wiceprezes pan Leszek Kapłon, Członek Zarządu pani prof. dr hab. Barbara Antonina Małecka, pan Juliusz Bator wraz z synem, Prezes Sądu Koleżeńskiego GTH, a zarazem autor świetnej „Wojny Galicyjskiej”,

Prezes Stowarzyszenia Limanowianie w Stulecie Niepodległości pan mgr inż. Adam Lachcik,

Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM Limanowa pani mgr Jolanta Szyler,

Referent ds. promocji i sportu UM Limanowa pani mgr Sara Kościółek.

   Honorową asystę formacji mundurowych wystawiły: harcerki i harcerze z V Drużyny Harcerskiej „Dzieci Gór” ZHP Hufca Gorczańskiego Chorągwi Krakowskiej z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej pod komendą pani dh. phm. mgr Grażyny Nowak, rekonstruktorzy z Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914 oraz ze Stowarzyszenia „Kasztanka” z Laskowej (asysta konna w liczbie dziesięciu jeźdźców) pod rozkazami Prezesa Stowarzyszenia „Kasztanka” pana mgr Pawła Michury, liczni strzelcy z Jednostki Strzeleckiej Nr 2402 Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Limanowej pod komendą pana mł. insp. mgr Stanisława Dębskiego. Jeźdźcy z „Kasztanki” przybyli na Jabłoniec, pokonując kilkanaście kilometrów trudnymi górskimi szlakami, by oddać hołd kawalerii węgierskiej.

   Po wydaniu stosownych komend przez mł. insp. Stanisława Dębskiego do podniesienia flag państwowych Węgier i Polski na maszty, wpierw poczet flagowy złożony z polskich legionistów w składzie: bracia Bartłomiej, Krystian i Marek Sułkowscy oraz Jakub Sowa podniósł flagę Węgier na maszt przy śpiewie hymnu „Isten, áldd meg a magyart”, a następnie poczet sformowany przez limanowskich Strzelców pana Dębskiego podniósł flagę Polski przy dźwiękach i śpiewie „Mazurka Dąbrowskiego”. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Gospodarz Miasta Limanowa Burmistrz pan mgr inż. Władysław Bieda, Konsul Generalny Węgier w Krakowie pani prof. dr hab. Adrienne Körmendy, Wicewojewoda Krakowski pan mgr Józef Leśniak oraz pan Albert Muhr. Następnie miała miejsce uroczysta polowa Eucharystia, którą sprawował – przy stole ofiarnym ustawionym przed kaplicą cmentarną – Kapelan WP ks. płk Waldemar Rawiński w intencji o wieczny pokój dla duszy śp. Ákosa Megyer'a. Pan Ákos Megyer jeszcze rok temu uczestniczył w grudniowych obchodach Bitwy Limanowskiej; niestety, latem tego roku Bóg powołał go do wieczności. Czytanie liturgiczne interpretował oraz do Mszy Świętej usługiwał pan Krystian Sułkowski, natomiast modlitwę wiernych przygotowała i wygłosiła pani mgr Maria Dąbrowska Czernek, Skarbnik Stowarzyszenia Jabłoniec 1914. Celebrę Mszy Świętej uświetniał śpiewem i grą na organach pan Ignacy Tokarczyk, członek Stowarzyszenia Jabłoniec 1914. Zwieńczeniem grudniowej Eucharystii był wspólny śpiew Hymnu „Boże, coś Polskę”.

   Kolejnym punktem oficjalnej części jabłonieckiej uroczystości, mocno wpisującym się w symbolikę tego miejsca, łączącego Polaków i Węgrów, była podniosła ceremonia wręczenia odznaczeń miejskich. Przyznanym przez Radę Miasta Limanowa tytułem i medalem „Przyjaciel  Miasta Limanowa” zostali uhonorowani: Konsul Generalny Węgier w Krakowie pani prof. dr hab. Adrienne Körmendy, Przewodniczący (poprzedniej kadencji) Samorządu Polskiego w Miskolcu pan płk Dénes Fekete, niestrudzony animator przyjaźni polsko- węgierskiej oraz pan mgr Kazimierz Pasiut, Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Jabłoniec 1914, historyk, nauczyciel, badacz i miłośnik czynu legionowego na Limanowszczyźnie. Przyznane odznaczenia wręczali: Burmistrz Miasta Limanowa pan mgr inż. Władysław Bieda oraz Przewodnicząca Rady Miasta pani mgr Jolanta Juszkiewicz. Następnie pan mł. insp. Stanisław Dębski przeprowadził wraz ze swymi strzelcami uroczysty apel poległych, przywołując bohaterów tamtych krwawych zmagań, po czym harcerze zapalili znicze na żołnierskich grobach. Oficjalne delegacje wymienione przy powitaniu złożyły wieńce przed obeliskiem upamiętniającym miejsce bohaterskiej śmierci pułkownika Othmara Muhra, przy którym to honorową wartę zaciągnęli limanowscy rekonstruktorzy i strzelcy. Nagłośnienie uroczystości na wysokim profesjonalnym poziomie zapewnił pan Jerzy Dudek z Limanowskiego Domu Kultury. Na uczestników uroczystości czekały na koniec smaczny bigos i gorąca herbata.

   Organizatorem (pod patronatem Burmistrza Miasta Limanowa) jabłonieckich obchodów 105. rocznicy Bitwy Limanowskiej było Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec 1914. Zatem – jako Prezes Stowarzyszenia Jabłoniec 1914 - dziękuję przede wszystkim moim koleżankom i kolegom ze Stowarzyszenia za pomoc i zaangażowanie. Jak zwykle, jak zawsze, zrobiliśmy to społecznie. Serdecznie dziękuję państwu Elżbiecie i Antoniemu Małuchom z Jabłońca za bezinteresowne udostępnienie energii elektrycznej. Ponadto składam serdeczne podziękowania pani Dyrektor mgr Kazimierze Ziębie za prowadzenie uroczystości, pani dh. phm. mgr Grażynie Nowak, panu insp. mgr Stanisławowi Dębskiemu oraz panu mgr Pawłowi Michurze za obecność wraz ze swymi podkomendnymi, co nadało obchodom stosowną oprawę. Węgrzy z wielkim uznaniem odnoszą się do obecności młodzieży szkolnej na jabłonieckich uroczystościach. Specjalne słowa podziękowania kieruję do Czcigodnego Celebransa ks. płk Waldemara Rawińskiego za polową celebrę oraz wygłoszone Słowo Boże.

 

 

 

                                                                                                 Autor: Marek Sukiennik   

                                                                                          Fotografie: Maria Dąbrowska Czernek

 

Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec 1914
Adres: ul. T.Kościuszki 6, 34-600 Limanowa
KRS: 0000485295
NIP: 7372203252
REGON: 122988528
Partnerzy:
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne technologie. Korzystając z witryny wyrazasz zgodę na ich używanie.Dowiedz się więcejRozumiem